LedarskapA gott ledarskap är nyckeln till ett företags framgång. Vad är då ett gott ledarskap? Ja, att ”peka med hela handen” inte fungerar, det vet vi redan, men vad krävs då för att leda en modern organisation, där kraven från såväl medarbetare som från företagets ledning eller ägare är oerhört stora.

En bra chef skall representera sitt företag och fatta kloka beslut, som är för företagets bästa. En bra chef skall kunna arbeta tillsammans med sina medarbetare, så att de på ett naturligt sätt väljer sin chef som sin ledare.

Som chef är det inte alltid enkelt att få den ekvationen att gå ihop i det dagliga praktiska arbetet. Vår ledarskapträning hjälper deltagaren med verktyg, metoder och tekniker, hur detta kan göras på bästa sätt och hur man på ett effektivt sätt får medarbetarna att gå mot företagets uppsatta mål.

Vår utbildning i Praktiskt Ledarskap inkluderar DiSC – beteendeprofil. Den hjälper deltagaren att bättre förstå sina egna drivkrafter och sitt eget beteende och hur detta kan utnyttjas i relationen och kommunikationen med andra människor. Läs mer DiSC.

Utbildningar

Här kan du se exempel på två utbildningar i ledarskap som vi genomför och vilka delar som respektive utbildning omfattar.

Praktiskt Ledarskap 2+2 dagar
Säljledning och Coaching 1 dag
Print Friendly