LedarskapEtt gott ledarskap är nyckeln till ett företags framgång. Vad är då ett gott ledarskap? Ja, att ”peka med hela handen” inte fungerar, det vet vi redan, men vad krävs då för att leda en modern organisation, där kraven från såväl medarbetare som från företagets ledning eller ägare är oerhört stora.

En bra chef skall representera sitt företag och fatta kloka beslut, som är för företagets bästa. En bra chef skall kunna arbeta tillsammans med sina medarbetare, så att de på ett naturligt sätt väljer sin chef som sin ledare.

Som chef är det inte alltid enkelt att få den ekvationen att gå ihop i det dagliga praktiska arbetet. Vår ledarskapträning hjälper deltagaren med verktyg, metoder och tekniker, hur detta kan göras på bästa sätt och hur man på ett effektivt sätt får medarbetarna att gå mot företagets uppsatta mål.

Vår utbildning i Praktiskt Ledarskap inkluderar DiSC – beteendeprofil. Den hjälper deltagaren att bättre förstå sina egna drivkrafter och sitt eget beteende och hur detta kan utnyttjas i relationen och kommunikationen med andra människor. Läs mer DiSC.

Utbildningar

Här kan du se exempel på två utbildningar i ledarskap som vi genomför och vilka delar som respektive utbildning omfattar.

Praktiskt Ledarskap 2+2 dagar

Målgrupp
Riktar sig till alla personer som arbetar som chefer med underställd personal.

Målsättning
Denna träning bygger på att ge cheferna en bredare kunskap i hur man på ett praktiskt och effektivt sätt leder sin personal mot företagets uppsatta mål. Träningen kommer att ge respektive chef enkla och handfasta tips och verktyg, som de omedelbart kommer att kunna tillämpa i sitt dagliga ledarskap.

Innehåll

 • Personlig DiSC – beteendeprofil.
 • Styrkor och eventuella utmaningar med min individuella profil – möjligheter till egna insikter.
 • Min roll som chef och ledare.
 • Coaching av medarbetare, grupper och enskilda.
 • Vad är motivation och vad motiverar mina medarbetare?
 • Betydelsen av regler, ramar och mandat för medarbetarna.
 • Vikten av att sätta tydliga mål och hur vet vi att vi lyckas?
 • Ge återkoppling – Beröm och konstruktiv kritik.
 • Allvarliga samtal – tillsägelser.
 • Delge beslut som vi vet inte kommer att tas emot på ett positivt sätt.
 • Hantera konflikter – Vad är min roll som chef?
 • Medarbetarsamtal.
 • Praktiska rollspel.
Ladda ner PDF
Säljledning och Coaching 1 dag

Målgrupp
Samtliga chefer som leder personal som har kundkontakter och som på något sätt kan påverka företagets försäljning.

Målsättning
Att klargöra betydelsen av chefens roll för fortsatt utveckling av företagets försäljning och vad detta innebär i praktiken. Deltagaren tränas i hur man på bästa sätt coachar och motiverar sin personal.

Innehåll

 • Min roll som chef och ledare i en säljande organisation.
 • Vad är motivation och hur kan jag skapa en mer motiverande miljö för min personal?
 • Coaching av grupper och individer.
 • Betydelsen av regler, ramar och mandat för personalen att agera.
 • Betydelsen av att sätta tydliga mål och vad fungerar hos mig?
 • Hur vet vi att vi lyckas – uppföljning och kommunikation av resultat.
Ladda ner PDF