kommunikationNär vi kommunicerar med andra personer, får vi ibland en känsla av att det vi säger inte riktigt går fram och uppfattas på det sätt vi vill av den andra personen. Även om jag själv tycker att jag är övertydlig, tolkas min kommunikation på ett annat sätt än det jag själv menar. Varför blir det så?

Ofta när vi försöker kommunicera något utgår vi från vår egen bild av hur saker och ting skall vara. Den andra personen har kanske en helt annan bild. Genom att bättre anpassa det sätt vi kommunicerar på till mottagarens uppfattning, kan vi bli mer övertygande och nå ett bättre resultat i vår kommunikation.

Vi baserar vår utbildning i kommunikation på DiSC – beteendeprofil. Den hjälper deltagaren att bättre förstå sina egna drivkrafter och sitt eget beteende och hur detta kan utnyttjas i relationen och kommunikationen med andra. Läs mer om DiSC här.

Här kan du se exempel på en utbildning som vi genomför.

Bli mer framgångsrik i relationen och kommunikationen med andra 1 dag
Print Friendly