I alla våra uppdrag finns det en tydlig röd tråd och struktur. Vi tycker att det är viktigt att man som deltagare på våra utbildningar redan dagen efter ska kunna komma tillbaka till sitt arbete och börja tillämpa det man lärt sig.

Därför jobbar vi alltid med tre olika hörnstenar som tillsammans ger bästa effekt.

Hur vi jobbar

Teknik & Verktyg
Här skapar vi förutsättningar för att jobba på rätt sätt. Vi förmedlar olika metoder och tekniker och går igenom relevanta verktyg för att man känna sig trygg och effektivt kunna nå önskade resultat.

Egna erfarenheter
Vi tror att de bästa lösningarna finns hos dig som deltagare. I diskussionerna under våra utbildningar ger vi möjligheter att lägga in egna erfarenheter och tankar till de beprövade arbetssätt vi förmedlar. Deltagarna får dessutom många möjligheter att byta erfarenheter med varandra. Genom detta skapar vi en tydligare bild av hur teknikerna kan tillämpas och ger mer hållbara kunskaper.

Praktisk träning
En självklarhet för att bli bättre på något eller utveckla sin förmåga är att praktiskt träna. Genom att genomföra övningar i form av exempelvis rollspel eller andra praktiska övningar som är direkt relaterade till deltagarnas vardag kommer alla direkt att kunna omsätta utbildningen i sitt arbete.