FörsäljningOavsett om det står ”säljare” på medarbetarens visitkort eller inte, är de flesta medarbetare på något sätt med och påverkar företagets försäljning.

Det är viktigt att alla medarbetare som har kundkontakter förstår sin roll och förstår hur de kan påverka kunden på ett positivt sätt, inte bara genom att ge en bra service, utan också hur de kan påverka kunden att köpa det där lilla extra. Med en stark säljande kultur i företaget, har man alla möjligheter att lyckas.

Vi hjälper säljande medarbetare att utvecklas, både de som har ”säljare” på sitt visitkort och övriga.

Vår fördjupade utbildning i Försäljning och Förhandling inkluderar DiSC – beteendeprofil. Den hjälper deltagaren att bättre förstå sina egna drivkrafter och sitt eget beteende och hur detta kan utnyttjas i relationen och kommunikationen med kunderna. Läs mer DiSC här!

Här kan du se exempel på utbildningar i försäljning och förhandling som vi genomför och vilka delar som respektive utbildning omfattar.

Säljutbildning Grund 2 dagar
Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till alla säljare som arbetar med uppsökande försäljningsverksamhet. Utbildningen kräver inte tidigare teoretiska kunskaper eller erfarenhet från försäljningsarbete

Målsättning
Att ge deltagarna den grundläggande kunskap om försäljning som krävs för att på bästa sätt säkerställa inflödet av framtida affärer.

Innehåll

 • Betydelsen av starkt affärsmannaskap och vilja att göra affärer.
 • Lönsam och olönsam försäljning.
 • Kundens behov i centrum.
 • Hur kunden fattar beslut – beslutsprocessen.
 • Prospektering.
 • Boka besök.
 • Förberedelse inför ett kundbesök.
 • Mötet med kunden; Öppning – Behovsanalys – Presentera kundnytta – Överenskommelse.
 • Praktisk träning – Rollspel.
Ladda ner PDF
Sälj- och förhandlingsträning Fördjupad 2 dagar
Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till alla säljare som arbetar med uppsökande försäljningsverksamhet och som har både teoretisk kunskap och säljprocessen samt har en tidigare praktisk erfarenhet från försäljningsarbete. Utbildningen fungerar utmärkt som en fortsättning och påbyggnad på ”Säljutbildning Grund”.

Målsättning
Att ge deltagarna en fördjupad kunskap om den sälj- och förhandlingsteknik som krävs för att effektivt uppnå fler och mer lönsamma affärer till sitt företag. Utbildningen ger dessutom kunskaper i storkundsbearbetning, så kallad ”Key Account Management” och i hur man skapar långsiktiga relationer med sina viktigaste kunder.

Innehåll

 • Hantera invändningar.
 • Ge offert.
 • Uppföljning av offerter.
 • Effektiv säljplanering.
 • Storkundsbearbetning – Key Account Management.
 • Långsiktiga kundrelationer – partnerskap.
 • Förhandling – Före, under och efter.
 • Praktisk träning – rollspel i förhandling.
Ladda ner PDF
Service och Merförsäljning 1 dag
Målgrupp
Samtliga personer som har kundkontakter och har möjlighet att påverka försäljningen.

Målsättning
Att utveckla deltagarna från att agera reaktivt och ge service på kundens begäran till att agera proaktivt genom att föreslå och rekommendera olika alternativ för kunden med målet att ”sälja mer”. Målet är en ökad snittförsäljning per kund.

Innehåll

 • Service och försäljning – Hur hänger det ihop?
 • Sanningens ögonblick.
 • Varför förlorar företag kunder?
 • Betydelsen av långsiktiga kundrelationer och att detta leder till återköp.
 • Betydelsen av att agera proaktivt.
 • Ta hand om kunden i stressade situationer.
 • Upptäcka köpsignaler.
 • Styra samtalet – ställa frågor.
 • Argumentbank.
 • Merförsäljning – rekommendera och ge förslag.
 • Vara förberedd.
 • Ta hand om klagomål.
Ladda ner PDF
Telefonförsäljning 1 dag
Målgrupp
Personer som arbetar med försäljning, bokning och kundservice på telefonen.

Målsättning
Att utveckla deltagarna från att vara ordermottagare till att agera proaktivt som säljare på telefonen. Målet är att öka antalet samtal med avslutade affärer samt en ökad snittförsäljning per samtal.

Innehåll

 • Service, ordermottagare och försäljning – Hur hänger det ihop?
 • Betydelsen av att agera proaktivt.
 • Upptäcka köpsignaler.
 • Tala i telefonen  –  språk och röst.
 • Styra samtalet – ställa frågor.
 • Ge information med betydelser för kunden.
 • Merförsäljning.
 • Fråga efter affären – göra avslut.
 • Sälja ”uppifrån och ner” – sälja produkter med de högre priserna först.
 • Sälja i stressade situationer.
 • Besvara invändningar.
 • Betydelsen av kunskap om konkurrenterna.
Ladda ner PDF
Säljande presentationer 1 ½ dag
Målgrupp
Alla som arbetar med presentationer för små eller stora grupper och vill kunna nå ut starkare med sitt budskap.

Målsättning
Att ge deltagarna en enkel struktur och värdefulla tips och råd hur man planerar och genomför en ”vinnande och övertygande” presentation.

Under träningen kommer vi att varva teori och praktik med stor tyngd på den praktiska träningen. Deltagarna kommer att få möjlighet att själv praktisk träna genom framförande av kortare och längre (10-15 min) presentationer inför gruppen.

Innehåll

 • Planering och förberedelser.
 • Kontrollera sin nervositet.
 • Manus som stöd och verktyg.
 • Väcka intresse.
 • Skapa röd tråd och handling.
 • Använda kropp, språk och röst.
 • Avslut som ger ”knorr” och eftertanke.
 • Skapa kontakt med gruppen.
 • Pedagogiska hjälpmedel – vad är lämpligt att använda?
 • Praktisk träning  –  genomföra egen presentation för gruppen.
Ladda ner PDF