I samband med utveckling av framgångsrik kommunikation, nämns ofta mänsklig insikt om drivkrafter och beteenden som avgörande framgångsfaktorer. DiSC ger möjligheten att utveckla dessa förmågor på bästa sätt.

DiSC-modellen beskriver en människas psykologiska drivkrafter och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Den stärker personlig insikt och utvecklar personen i relationen och kommunikationen med andra.

DiSC beskriver fyra olika dimensioner i vårt beteende. Dessa tillsammans påverkar hur vi agerar i olika situationer. Bilden nedan beskriver översiktligt grunderna i DiSC-modellen och hur olika sätt att agera samspelar.

disc

DiSC och den teoretiska modell som den utgår från ger på kort tid kraftfulla insikter om egna drivkrafter och eget beteende. Dessutom ger det på ett enkelt sätt en god möjlighet att bättre tolka andra människors drivkrafter och beteenden. Modellens olika dimensioner ger en pedagogisk översikt och ökad kunskap inom beteendeutvecklingsområdet.

Med verktyget ser man tydligt var man befinner sig på ”kartan” i förhållande till andra människor och ser vilka faktorer man behöver arbeta på för att skapa en övertygande kommunikation.

I samband med att DiSC-analysen genomförs kommer respektive deltagare i förväg att få svara på ett antal frågor och för varje fråga ta ställning mellan olika beteendeparametrar utifrån en specifik och definierad roll och situation. Detta görs enkelt på internet.

Resultatet kommer sedan att sammanställas i en lättläst och översiktlig rapport för respektive person. Den rapporten kommer att vara ett av de verktyg vi kommer att arbeta med under de olika utbildningarna.