AffärsekonomiGenom att ha förståelse för vad som påverkar företagets affärer har man större förutsättningar att fatta bättre beslut för att styra och utveckla verksamheten. Affärsekonomi handlar om att använda ekonomin som ett verktyg för att öka lönsamheten och uppnå företagets mål.

Affärsekonomin är till skillnad från redovisningsekonomin inte helt exakt. Alla på företaget påverkar företagets resultat och behöver ha kunskap om hur man på bästa sätt ska genomföra företagets affärer.

Att använda affärsekonomi som verktyg och styrmedel för att utveckla och optimera verksamheten innebär att man lyfter ur den nytta som finns i den dagliga ekonomin. För att kunna förstå effekterna av olika affärsbeslut krävs det kunskaper om vilka ekonomiska effekter besluten får.

Våra utbildningar fokuserar på praktisk och handlingsinriktad affärsekonomi. Som deltagare får man med sig kunskap och verktyg som direkt kan användas i verksamheten för att antingen optimera den befintliga verksamheten eller utvärdera nya affärsmöjligheter.

Utbildningar

Här kan du se exempel på två utbildningar i affärsekonomi som vi genomför och vilka delar som respektive utbildning omfattar.

Affärsekonomi i vardagen 1 + 1 dagar
Presentationsteknik för ekonomer 1 dag
Print Friendly