Genom att ha förståelse för vad som påverkar företagets affärer har man större förutsättningar att fatta bättre beslut för att styra och utveckla verksamheten. Affärsekonomi handlar om att använda ekonomin som ett verktyg för att öka lönsamheten och uppnå företagets mål.

Affärsekonomin är till skillnad från redovisningsekonomin inte helt exakt. Alla på företaget påverkar företagets resultat och behöver ha kunskap om hur man på bästa sätt ska genomföra företagets affärer.

Att använda affärsekonomi som verktyg och styrmedel för att utveckla och optimera verksamheten innebär att man lyfter ur den nytta som finns i den dagliga ekonomin. För att kunna förstå effekterna av olika affärsbeslut krävs det kunskaper om vilka ekonomiska effekter besluten får.

Våra utbildningar fokuserar på praktisk och handlingsinriktad affärsekonomi. Som deltagare får man med sig kunskap och verktyg som direkt kan användas i verksamheten för att antingen optimera den befintliga verksamheten eller utvärdera nya affärsmöjligheter.

Utbildningar

Här kan du se exempel på två utbildningar i affärsekonomi som vi genomför och vilka delar som respektive utbildning omfattar.

Affärsekonomi i vardagen 1 + 1 dagar

Målgrupp
Resultat- och resursansvariga som fattar beslut om och påverkar företagets intäkter och kostnader.

Målsättning
Att utveckla förmågan att förstå och arbeta med ekonomiska verktyg för att förbättra företagets resultat. Lära sig att tolka och prioritera ekonomisk information samt att använda praktiska nyckeltal som styrmedel för att öka lönsamheten samt uppnå de ekonomiska målen.

Innehåll

 • Affärsekonomiska grundbegrepp.
 • Det ekonomiska flödet.
 • Vad ligger bakom siffrorna?
 • Utveckla lönsamheten.
 • Ekonomisk planering.
 • Resultatpåverkande faktorer.
 • Affärsbedömning.
 • Praktiska nyckeltal.
Ladda ner PDF
Presentationsteknik för ekonomer 1 dag

Målgrupp
Chefer och ekonomipersonal som kommunicerar ekonomisk information till andra delar av företaget.

Målsättning
Att på ett pedagogiskt och engagerande sätt förmedla ekonomisk information till icke-ekonomer. Få med sig struktur och idéer som verktyg för att tryggt och trovärdigt kunna hålla presentationer och genomgångar.

Innehåll

 • Grundläggande regler för kommunikation.
 • Att översätta ”det ekonomiska språket”.
 • Skapa fokus och en röd tråd.
 • Strukturen i din information.
 • Pedagogiska verktyg och exempel.
 • Att välja rätt presentationsmaterial.
Ladda ner PDF