Call us!+46 73 960 61 86
 

Våra deltagare tycker

  • Jag har sålt i många år. Efter att ha gått denna utbildning, förstår jag bättre varför jag gör som jag gör och kan förbättra det jag är sämre på.

     
  • Jättebra blandning mellan teoretiska och praktiska övningar.

     
  • DiSC-analysen och den återkoppling jag fick var speciellt bra. Har lärt mig väldigt mycket om mig själv, som jag har nytta av som chef.

     
 
 

VI HJÄLPER DIG ATT UTVECKLA FÖRETAGETS LÖNSAMHET!

Vi är specialister på försäljning och hur man på ett effektivt sätt leder sina medarbetare mot företagets uppsatta mål. Vår affärsidé är enkel, att genom kompetensutveckling hjälpa företag att uppnå en ökad och bestående bättre lönsamhet.

I våra uppdrag arbetar vi huvudsakligen med tre olika metoder: utbildning, coaching och praktisk rådgivning.

I många uppdrag är den totala lösningen för kunden en kombination av alla tre metoderna och i andra uppdrag finner vi att exempelvis enbart coaching av en eller flera personer i organisationen är den bästa lösningen.

Våra träningstillfällen är mycket praktiskt inriktade. En stor del av tiden är avsatt för gruppdiskussioner och rollspel. Vår ambition är att vi skall fylla ”verktygslådan” hos de personer som deltar, så att de praktiskt kan tillämpa olika metoder och rutiner i det dagliga arbetet direkt efter det att träningen är genomförd.

Våra uppdrag styrs helt efter kundens behov och vi skräddarsyr alltid en lösning för att uppnå bästa och mest effektiva resultat. Därför börjar vi alltid med en analys av hur situationen i ditt företag är idag, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vad behöver ha extra fokus när vi sedan genomför utbildningen?